Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowej od stycznia 2022 r.

Polski Ład wprowadza nowy obowiązek dla Właścicieli Firm. Od 1 stycznia 2022 roku Przedsiębiorcy zostali zobowiązani umożliwić dokonywanie zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu terminali płatniczych.

Obowiązek integracji terminala płatniczego (tzn. połączenia go) z kasą fiskalną online od 1 lipca 2022, który ustawa także wprowadzała został odroczony do 1 stycznia 2025 r. 

Odroczenie obowiązku o 2,5 roku przez Ministerstwo Finansów ma być odpowiedzią na apele podatników i producentów w związku z dostępnością i problemami technicznymi urządzeń. Do wyznaczonego terminu nie będą stosowane kary wobec przedsiębiorców za posiadanie nie zintegrowanych urządzeń.

Przypomnijmy że ustawa mówi, że za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł, która wynika z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT:

„dodaje się ust. 6kb w brzmieniu: „6kb. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.”

Dlatego warto zwrócić uwagę czy oferowany terminal ma możliwość integracji z modelem kasy fiskalnej online, której używamy. 

Skorzystaj z Programu Polska Bezgotówkowa i odbierz urządzenie za 0 zł oraz brak prowizji od transakcji przez 1 rok

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego

Chcesz otrzymać ofertę na najem terminala kart płatniczych?

Wypełnij krótki formularz, a skontaktuję się z Tobą osoba współpracująca z nasza firmą ALFA & OMEGA, która przedstawi korzystną propozycję dzierżawy terminala kart płatniczych.  Po zaakceptowaniu nasza firma w ramach podpisanej umowy zainstaluje i przeszkoli z zakresu obsługi urządzenia.