Podpis Elektroniczny Ciechanów

Cennik Podpis Elektroniczny Ciechanów
Zestaw Token elektroniczny Ciechanów
Zestaw standard podpis elektroniczny Ciechanów
Karta podpis elektroniczny Ciechanów

Realizujemy pełną procedurę uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny – na mocy obowiązującego prawa – podpisowi odręcznemu.

Certyfikaty kwalifikowane służą m.in. do:

  • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
  • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza, informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
  • wystawiania e-faktur
  • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
  • sporządzania dokumentacji medycznej
  • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
  • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
  • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

 

Dla kogo jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny inaczej zwany podpisem kwalifikowanym to certyfikat, który jest zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym. W ustawie określony jest poziom bezpieczeństwa oraz wytyczne, jakie należy spełnić w procedurze wystawiania certyfikatu dla podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny może wydać tylko osoba posiadająca uprawnienia do certyfikowania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny danej osoby jest weryfikowany za pomocą nadanego certyfikatu kwalifikowanego oraz zapisany dzięki odpowiedniemu urządzeniu co nadaje mu prawnie równowartość podpisowi odręcznemu

Podpis elektroniczny, który możesz wyrobić w naszej firmie w Ciechanowie. Zawiera on dane osobowe i może służyć do kontaktu ze wszystkimi podmiotami publicznymi oraz instytucjami. Osoba posiadająca podpis może działać w imieniu podmiotu, który reprezentuje. Dodatkowo możemy w danych podpisu  zawrzeć informacje takie jak dane reprezentowanego podmiotu w przypadkach kiedy wymaga tego prawo np. osoba pełniąca funkcje publiczne.

Podpis jest pomocny dla właścicieli firm, a także dla osób fizycznych. Grupą klientów, którym w szczególności potrzebny jest podpis elektroniczny to osoby pracujące w działach księgowości, kadr i płac oraz notariusze, komornicy, pełnomocnicy, którzy na co dzień muszą wysyłać większą liczbę dokumentów. Podpis elektroniczny usprawnia pracę. Dzięki podpisowi kwalifikowanemu możemy wysłać dokument szybko i bezpiecznie. Podpis elektroniczny jest zalecany w sytuacjach kiedy kontaktujemy się ZUS, US z inną administracją publiczną, a także podczas kontaktów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

System do obsługi podpisu elektronicznego umożliwia:

  • złożenie podpisu do każdego pliku
  • weryfikację podpisu podpisanego pliku

UWAGA! Podczas składania podpisu należy zachować środki bezpieczeństwa. Komputer nie może być zainfekowany wirusem oraz osoby postronne nie mogą mieć dostępu do stanowiska bezpośrednio lub poprzez sieć. Należy chronić przed osobami postronnymi kod PIN i PUK  nadany podczas wystawiania certyfikatu.