Odroczenie obowiązku integracji terminali kart płatniczych z kasami fiskalnymi online do 1 stycznia 2025 r.

Obowiązek integracji terminala płatniczego (tzn. połączenia go) z kasą fiskalną online od 1 lipca 2022, o którym mówi ustawa został odroczony do 1 stycznia 2025 r. 

Odroczenie obowiązku o 2,5 roku przez Ministerstwo Finansów ma być odpowiedzią na apele podatników i producentów w związku z dostępnością i problemami technicznymi urządzeń. Do wyznaczonego terminu nie będą stosowane kary wobec przedsiębiorców za posiadanie nie zintegrowanych urządzeń.

Przypomnijmy że ustawa mówi, że za niedopełnienie tego obowiązku będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł, która wynika z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT.

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego

Chcesz otrzymać ofertę na najem terminala kart płatniczych?

Wypełnij krótki formularz, a skontaktuję się z Tobą osoba współpracująca z nasza firmą ALFA & OMEGA, która przedstawi korzystną propozycję dzierżawy terminala kart płatniczych.  Po zaakceptowaniu nasza firma w ramach podpisanej umowy zainstaluje i przeszkoli z zakresu obsługi urządzenia.