Kasy Fiskalne Online – Informacje

Kasy fiskalne online to urządzenia, które mają za zadanie komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas czyli CRK w którym gromadzone są dane z kas fiskalnych online na potrzeby analiz i kontroli. Podstawą funkcjonowania tego typu kas jest dostęp urządzenia do Internetu.

Do Centralnego Repozytorium Kas trafiają dane według ustalonego przez CRK harmonogramu. Informacje, które mogą być przesyłane to sprzedaż jaka została zarejestrowana na kasie lub drukarce fiskalnej online oraz wszystkich zdarzenia zapisane w pamięci kasy fiskalnej online np. zafiskalizowanie urządzenia, zapis stawek VAT, zmiana miejsca instalacji urządzenia oraz informacje o wykonanym przeglądzie okresowym.

Taki automatyczny przesył danych ma za zadanie ograniczyć szarą strefę, oraz ułatwić kontrole Urzędom Skarbowym. Komunikacja i przekazywanie danych jest zautomatyzowany i nie potrzebna jest w tym celu dodatkowa obsługa kasy fiskalnej z poziomu użytkownika, CRK może bez wiedzy osób obsługujących urządzenia zmieniać harmonogram przesyłu danych.

Różnica między kasami fiskalnymi, a kasami fiskalnymi online

Obsługa w zakresie wystawiania paragonów oraz wykonywanie raportów przez osoby obsługujące kasę fiskalną online nie zmienia się.

Kasy fiskalne online mają możliwość zdalnego aktualizowania oprogramowania. Wszystkie kasy fiskalne online muszą współpracować z terminalami kart płatniczych poprzez połączenie z terminalem kart płatniczych co umożliwi automatyczne przesyłanie danych o kwocie bezpośrednio do terminala co wyeliminuje pomyłkę podczas ręcznego wprowadzania kwot.

Podczas fiskalizacji kasy fiskalnej online dane odnośnie urządzenia oraz właściciela są przesyłane automatycznie do Centralnego Repozytorium Kas dzięki czemu nie jest potrzebny dodatkowy wniosek składany do tej pory oddzielnie o rejestracji urządzenia. Kasy online w momencie drukowania paragonu fiskalnego generują jednocześnie dokument elektroniczny w postaci e-paragonu.

Co rejestruje kasa fiskalna online 

Do Repozytorium z urządzeń fiskalnych online będą wpływały takie dane jak paragony fiskalne, raporty fiskalne, zdarzenia na kasie oraz informacje o przeglądach ustawowych.

Kogo obowiązują kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online według nowelizacji ustawy z dnia 15 marca 2019, zostały dopuszczone do sprzedaży od 1 maja 2019 r. Zostały wprowadzone obowiązki stosowania urządzeń online dla poszczególnych branż według ustalonych terminów.

  • Od 1 stycznia 2020 r. urządzenia fiskalne online muszą posiadać podatnicy sprzedający paliwo, świadczący usługi mechaniki pojazdowej oraz wymiany opon.
  • Od 1 stycznia 2021 r. (termin został przesunięty z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 ze względu na okoliczności związane z koronowirusem) urządzenia fiskalne online muszą posiadać podatnicy, którzy świadczą usługi związane z gastronomią stałą oraz sezonową (z wyłączeniem mobilnej gastronomii tz. foodtrack), a także podatnicy świadczący usługi hotelarskie oraz sprzedaży węgla.
  • Od 1 lipca 2021 r. (termin został przesunięty z 1 stycznia 2021 na 1 lipca 2021 ze względu na okoliczności związane z koronowirusem) urządzenia fiskalne online muszą posiadać podatnicy świadczący usługi budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne, prawnicze oraz podatnicy świadczący usługi w zakresie opieki medycznej tacy jak lekarze, dentyści,  a także fitness w przypadku występowania biletów i karnetów wstępu.

Ulga przy zakupie kasy online

Przy zakupie kasy fiskalnej online można otrzymać ulgę w wysokości 90% wartości kasy nie większej niż 700 zł w przypadku kiedy jest to pierwsze urządzenie fiskalne podatnika, oraz gdy podatnik został objęty obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online. Na kasy fiskalne nie online nie przysługuje w żadnym wypadku odliczenie zwrotu za zakup pierwszego urządzenia fiskalnego.

Do kiedy można stosować kasy fiskalne nie online

Kasy fiskalne z elektroniczną kopią pamięci mogą być używane do zapełnienia pamięci fiskalnej. Homologacje na te urządzenia wygasają 31 grudnia 2022 r. także od tego dnia nie będzie można zafiskalizować takiego urządzenia.

Od 31 sierpnia 2019 r. nie będzie można również zafiskalizować urządzenia z kopią papierową.

Jeżeli posiadasz więcej pytań odnośnie kas fiskalnych online skontaktuj się z naszym serwisem.