Zmiana kolejności stawek VAT

Według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. wszystkie urządzenia fiskalne muszą mieć zaprogramowane stawki VAT w odpowiedniej kolejności:

A – 23%

B – 8%

C – 5%

D – 0%

E – ZW

F –

G –

Z ustawy wynika, że każde urządzenie fiskalne musi posiadać taki zapis stawek VAT niezależnie czy Podatnik używa tylko jednej stawki, czy kilku. Dlatego należy uporządkować stawki VAT w w/w kolejności do 31 lipca 2019 roku.

Aby zmienić kolejność stawek VAT w kasie fiskalnej należy:

  1. Wykonać raport dobowy zerujący
  2. Wykonać raport sprzedaży na kodach zerujący
  3. Zgodnie z instrukcją obsługi Producenta kasy fiskalnej zmienić kolejność stawek VAT w urządzeniu
  4. Wykonać raport dobowy zerujący
  5. Zweryfikować poprawność zapisanych stawek VAT
  6. Dokonać wpisu do książki serwisowej z datą dokonania zmiany stawek VAT
  7. Zweryfikować litery podatku według nowej matrycy do kodów w bazie towarowej

Zmiany można dokonać również w naszym serwisie urządzeń fiskalnych. Zapraszamy do kontaktu w celu realizacji usługi zmiany kolejności stawek VAT w kasie fiskalnej.