Certyfikat niekwalifikowany zgodny z wymogami CSIOZ

Na przełomie listopada i grudnia br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) uruchamia produkcyjnie Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), którego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi.

Jedną z funkcjonalności systemu jest przesyłanie komunikatów podpisanych za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego zgodnego z wymogami CSIOZ.  CSIOZ wymaga aby certyfikat (niekwalifikowany) został wystawiony przez jeden z kwalifikowanych podmiotów. Jednym z tych centrum jest firma  CenCert, której jesteśmy przedstawicielstwem w  Ciechanowie.

Koszt certyfikatu niekwalifikowanego dla aptek przedstawia się następująco:

Ważny 1 rok

 49 zł +23% VAT

Ważny 2 lata

89 zł +23% VAT

Ważny 3 lata

119 zł +23% VAT

Jest to jednorazowa płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury w postaci elektronicznej (PDF) wysłanej na podany przez Państwa w zamówieniu adres mailowy.

Formularz zamówienia należy wypełnić czytelnie (najlepiej na komputerze) i podpisać, następnie dostarczyć do firmy CenCert jedną z możliwości :

– podpisany skan mailem na adres: apteka@cencert.pl

– faksem na numer 22 720 79 55

– osobiście do nas, jako przedstawicielstwa (ul.Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów)

Wygenerowany certyfikat (plik w formacie PEM) oraz klucz ( plik w formacie PFX) zostanie przysłany na podany przez Państwa adres mailowy , a hasło niezbędne do odczytu klucza – smsem na podany numer komórkowy. Do momentu realizacji zamówienia, może być ono przez Państwa wycofane.

Dodatkowo aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL niezbędne będzie posiadanie przez osobę reprezentującą podmiot, składającą wniosek, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym.

W związku z tym firma Cencert przygotowała promocję dla Aptek – 20% rabatu od ceny katalogowej.

Dotyczy to wszystkich zestawów, prócz odnowienia. Ceny przedstawiamy poniżej:

Zestaw bez czytnika:

152 zł +23% VAT (ważny 1 rok)

188 zł + 23% VAT (ważny 2 lata)

Zestaw z czytnikiem standardowym:

184 zł +23% VAT (ważny 1 rok)

220 zł +23% VAT (ważny 2 lata)

Zestaw z czytnikiem token:

192 zł + 23% VAT(ważny 1 rok)

228 zł + 23% VAT (ważny 2 lata)

Podpis kwalifikowany wyrabiamy w naszym biurze, ul.Sienkiewicza 14a w Ciechanowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Zamówienie standardowo realizowane jest w ciągu 1 dnia roboczego, jednak w przypadku sprzężenia liczby zamówień, czas realizacji może się istotnie wydłużyć. W związku z tym zachęcamy do szybszego złożenia zamówienia, aby mieć gwarancję realizacji na czas. W razie pytań, prosimy o kontakt.